Címkék

, , , , ,

Ezt az elemzést még félévi esszéként adtam be Tillmann J.A.-nak kb. 3 éve – ő ekkor annyit se mondott rá, hogy bikmakk, úgyhogy most tágabb nyilvánosság elé tárom. (Emiatt lehet, hogy kicsit okoskodósabb, mint az eddigiek, de azért felvállalom.)

Bill Viola: He weeps for you (1976)

Aki még nem látta Bill Viola installációját, kétféleképpen fordíthatja le a címet: „Érted sír”, vagy „Érted csöpög”. A csöpögésnek ebben a kontextusban nincs sok értelme, pláne egy személy esetében („he”, azaz ő, nem „it”, ami a tárgyakra vonatkozna), úgyhogy valószínű, hogy a sírás a helyénvalóbb. Azonban amikor elkezdődik a videó, egy csöpögő csapot látunk – talán mégis a második fordítás a helyes? Ha viszont a csapról szól, ami csöpög, miért „he” szerepel a címben?

A fenti kérdéseket megválaszolva egyértelműnek tűnik, hogy a csöpögő csapról a sírásra asszociáljunk, ezáltal megszemélyesítve a csapot. A művész már a címben jelzi, hogy hogy a csap csöpögése emberi sírást (még konkrétabban egy férfi sírását) jelképez – mégpedig nem önmagában,vagy valami meghatározott, más dologért való sírást, hanem értünk, a nézőkért, mindenkiért sír. Ez valamiféle messianisztikus jellemvonást is magában hordoz, mintha Krisztusra utalna, aki az emberiségért, vagy az emberek helyett szenved. A Bibliában található is egy rész János evangéliumában, melyben Jézus sír, amit az evangelista egy igen rövid mondatban ír le: „Jesus wept.” (Magyarul: „Könnyekre fakadt Jézus.”) Sírásának oka egy követőjének, Lázárnak a halála volt. Majd felszólította a jelenlévőket, hogy emeljék el a  sírt borító követ, ahonnan feltámasztotta Lázárt. Jézus sírása többféleképpen értelmezhető – jelenthet szomorúságot egy barátja halála miatt, vagy tehetetlen dühöt az emberi élet végessége, a halállal szembeni tehetetlenség miatt. Bár Lázárt később feltámasztotta, az életre mindig is igaz lesz, hogy egyszer véget ér, általában a halállal szemben még ő is tehetetlen – az egyetlen enyhítő körülmény a halál utáni feltámadásban való hit.

Jézusnak ebben a jelenetben fontos emberi tulajdonságai is megmutatkoznak, mégpedig hogy képes a sírásra – egyedülálló módon nem csak Isten, hanem ember is. Bill Viola a csapot szintén emberi tulajdonságokkal ruházza fel, ezzel egy feljebbi szintre emelve azt, sőt, a krisztusi utalással egy még feljebbi, transzcendens szférába is. Minek köszönheti azonban a csap ezt a krisztusi párhuzamot, mit tett az emberiségért, ami feljogosítja az isteni asszociációkra? Miért sír egyáltalán?

Ha elvonatkoztatunk a Biblia korától, és feltételezzük, hogy nem Lázár halála miatt csöpög (sír) a csap, csak valami általánosságra juthatunk. Lehet, hogy általában az emberek bűnei miatt sír, a modern világ okozta szörnyűségek, pusztítások miatt. Vagy, témájából fakadóan, az elpazarolt természeti erőforrások miatt, mivel a Föld készletei végesek – egy csöpögő csap által naponta egy kádnyi vizet pazarolunk el, míg a világ számos pontján nem jutnak elegendő ivóvízhez. Kontrasztot képez Jézus sírásával, hogy míg annak következménye egy megváltó hatású tett, Lázár feltámasztása volt, ez a csap végtelenítve és reménytelenül csöpög.

Fontos lehet még a kamera szerepe, a kiállítótérben egy teljesen jelen idejű és jelenlévő esemény párhuzamos közvetítése a vásznon. Ezáltal a jelenet egyszerre kerül közelebb és távolabb a befogadótól – aki ott van a kiállításon, annak falat képez, közvetetté teszi az amúgy közvetlen befogadás lehetőségét, aki pedig többszáz kilométer távolságból nézi, annak lehetővé teszi a távolság leküzdését, vagyis hogy egyáltalán láthassa. Az esemény ily módon való mediatizálása utalhat a moden kori tömegmédiára is, amely élőben képes bármit közvetíteni a világ bármely pontján. Aki követi a képernyőn a történetet, annak teljesen mindegy, hogy az az orra előtt pár méterre, vagy teljesen máshol vagy máskor történik. A mai sztárok, celebek ezáltal körülbelül annyira számítanak elérhetetlennek és transzcendensnek, mint az istenek. Mindenki tudja, hogy léteznek, de élőben senki nem találkozott velük, csak közvetítők útján – így ezeknek az információknak valóságosságát kénytelenek elhinni. Míg a Biblia idejében az Istenről való hírt többnyire a próféták, apostolok, evangelisták továbbították a népnek, a hívőknek, a tömegmédia korában a sztárokról az információt a különféle médiumok közvetítik. Ez az információ a közvetítés révén jelentősen csorbul, vagy legalábbis átalakul, mivel minden médium a saját céljainak megfelelően adja tovább azt. Ehhez hasonlóan valószínűleg az Istenről (vagy Jézusról) szóló történetek is jelentősen változtak az üzenet hordozója személyének, érzelmeinek, érdekeinek, állapotának függvényében.

Ezt az információ-átalakítást vagy torzítást jelképezheti az installációban szereplő dob is, amely felerősíti a cseppek hangját. Ha a csap csak egyszerűen csöpögne a sarokban a maga valójában, kivetítő és hangerősítő nélkül, lehet, hogy senki nem figyelne fel rá, észre sem vennék. A képernyő azonban megörökítésre érdemesként tünteti fel, ezáltal jelentőséget tulajdonít neki – videóra venni hagyományosan a fontosnak ítélt eseményeket szokták, legyen szó  családi videóról, vagy akár az esti híradóról, mely a nap legfontosabb történéseit foglalja össze.  A jelenség ráadásul nem csak kivetítésre kerül, hanem hangja fel is erősödik, mintha a tömegmédia mechanizmusának azt a vetületét reprezentálná, ahogyan bármilyen bagatell történetből képes világszenzációt faragni.

Ha azonban a környezetvédelmi üzenetre gondolunk, a lehulló cseppek drámaian súlyos, visszhangzó, lassú, de ritmikus és meg nem szakadó hangja inkább valamilyen segélykiáltás, vagy nyomatékos figyelemfelhívás is lehet a probléma súlyosságára és globalitására. Kellő médiafigyelem (a vetítővászon és a hangerősítő) nélkül elsétálnánk mellette, így azonban rákényszerít minket, hogy odafigyeljünk, mert egy ilyen probléma mellett nem szabad csak úgy elsétálni. Ebben az értelemben a csöpögés, vagy sírás már értelmet nyer, végtelenbe vesző monotonitása nem céltalan, mert a látogatót megtorpanásra, gondolkodásra, majd cselekvésre készteti.  Ennél többet nem is tehet egy műalkotás egy elérni kívánt cél érdekében.

[1] Bible, John 11:35 – English Standard Version, New International Version, New American Standard Bible, stb.: http://bible.cc/john/11-35.htm

[2] Károli Biblia, A János írása szerint való evangéliom, 11:35 – http://biblia.hit.hu/bible/21/JHN/11

Reklámok