Címkék

, , , , ,

Repin_A_zaporozsjei_kozakok_levele

Ilja Repin: A zaporozsjei kozákok levelet írnak a szultánnak (1880)

Tudom, hogy ismerős a történet meg a kép is, de olyan időket élünk, hogy nem lehet eleget hangsúlyozni a megfelelő csattanós válasz megtalálásának fontosságát arra az esetre, ha gonosz, elnyomó hatalmak szipolyozzák az ember kis hazáját.

A fenti kép témája 1676-ban játszódik, amikor is a török szultán meg akarta szerezni Ukrajna területét, és mivel a lengyelek által uralt ukrán részeken csúfos kudarcot vallottak, kénytelenek voltak a kozákok lakta Zaporozsje vidékén próbálkozni. Régi, bevett szokás szerint a szultán egy levél elküldésével kezdte az ügyet, amelyben feltétel nélküli megadásra szólítja fel a zaporozsjei kozákokat – ez így szólt (magyar fordítás Zicherman Istvántól):

Én, a Szultán, a Tündöklő Porta ura, Muhammed fia, a Nap és a Hold fivére, Isten unokája és földi helytartója, a Makedón, Babilóniai, Jeruzsálemi királyságok, Nagy és Kis Egyiptom ura, a királyok felett király, uralkodó az uralkodók felett, példátlan lovag, senki által sem legyőzött harcos, az élet fájának birtokosa, Jézus Krisztus sírjának megingathatatlan őre, magának Istennek bizalmasa, a muzulmánok reménysége és vígasza, a keresztények megfélemlítője és nagy védelmezője, megparancsolom nektek, zaporozsjei kozákok, hogy önként adjátok meg magatokat nékem, mindenfajta ellenállás nélkül, és engem a ti támadásaitokkal sem merjetek nyugtalanítani. Törökország Szultánja, IV. Muhammed.

Mire a kozákok az alábbi válaszlevelet küldték:

A zaporozsjei kozákok a török szultánnak!

Te – török sátán, az átkozott ördög testvére és rablótársa, magának Lucifernek titkára! Az ördögbe is, hát milyen lovag vagy te, ha csupasz seggel még egy sünt sem bírsz agyoncsapni? Az ördög kiszarja, a sereged meg felzabálja. Nem vagy te jó arra, hogy keresztény fiak éljenek alattad, a seregedtől nem félünk, földen és vizen megütközünk veled. Te babilóniai szakács, makedóniai kerékbetörő, jeruzsálemi serfőző, alekszandriai kecskebaszó, a Nagy és Kis Egyiptom disznópásztora, örmény disznó, tatár tegez, kamenyecki hóhér, podolszkiji gonosztevő, a világ és alvilág bohóca, magának a viperának unokája, és a faszunk görbülete. Te disznópofa, te kancasegg, te hentes kutyája, te kereszteletlen tökfej, hogy baszom azt anyádat. No, imigyen szóltak hozzád a zaporozsjeiek, te takony. Még a keresztények disznajait sem fogod te terelgetni. Most befejezzük, mivel a dátumot nem tudjuk, kalendáriumunk nincs, a Hold az égen (szójáték, mert hónapot is jelent a ,,meszjac”), az év az évkönyvben, a nap meg ugyanaz, mint nálatok. Ezért seggbe is csókolhatsz minket.

Aláírók: Iván Szirko ezredatamán és az egész zaporozsjei sereg.

Illetve oroszul tudók kedvéért itt az eredeti szöveg is, állítólag nagyon ritmikus, már-már költői, amilyen frappánsan visszavág a szultán címeire:

,,Запорожские казаки турецкому султану! Ти, султан, чорт турецкий, i проклятого чорта брат i товарищ, самого Люцеперя секретарь. Якiй ты в черта лыцарь, коли голою сракою ежака не вбъешь. Чорт высирае, а твое вiйско пожирае. Не будешь ты, сукiн ты сыну, сынiв христiянських пiд собой маты, твойого вiйска мы не боiмось, землею i водою будем биться з тобою, распройоб твою мать. Вавилоньский ты кухарь, Макидоньский колесник, Iерусалимський бравирник, Александрiйський козолуп, Великого и Малого Египта свинарь, Армянська злодиюка, Татарський сагайдак, Каменецкий кат, у всего свiту i пiдсвiту блазень, самого гаспида внук и нашего хуя крюк. Свиняча ты морда, кобыляча срака, рiзницька собака, нехрещений лоб, мать твою въеб. От так тобi запорожцi виcказали, плюгавче. Не будешь ти i свиней христiанских пасти. Теперь кончаемо, бо числа не знаемо i календаря не маемо, мiсяц у небi, год у книзя, а день такий у нас, якиi i у Вас, за це поцелуй в сраку нас! Пiдписали: Кошевой атаман Иван Сирко Зо всiм кошем Запорожськiм.”

Az eredeti válaszlevél eltűnt, másolatát egy amatőr etnográfus találta meg és adta oda Evarnickijnek, aki később kora egyik legismertebb történésze lett. Ő olvasta fel egyszer egy baráti társaságban, mintegy érdekességképp a levelet, és a hallgatóság körében ott ült Repin, a híres orosz festő is. Szerencsére a téma nem csak szórakoztatta, hanem meg is ihlette, meg is festette a fenti képet. A mű számára egyrészt egyfajta nevetéstanulmányként is szolgált (az tényleg van rajta rendesen), másrészt közéleti portrétanulmányként is. Például az írnok maga Evarnickij. A nagydarab, fehér kucsmás, rózsaszín ruhás harcsbajuszos kozák Tarasz Bulba, akiről Janáček, a híres XX. századi cseh zeneszerző rapszódiát is írt – meg lehet hallgatni például itt, a teljes interdiszdiplinaritás jegyében:

Ha valakit részletesebben is érdekel a kerettörténet és a karakterek bemutatása, rendkívül alapos ismertetőt olvashat a Történelem mindenkinek blogon.

Reklámok